Probuďme své bohatství v sobě.

"Musíte se zbavit soupeřivého uvažování.
Měli byste tvořit a ne soupeřit o to, co již bylo stvořeno.
Nikomu nemusíte nic brát. 
Nemusíte bezohledně prosazovat své zájmy. 
Nemusíte podvádět nebo někoho zneužívat. (...)
To, co chcete, dostanete, ale takovým způsobem, že každý člověk, který se na tom bude podílet, bude mít víc, než má nyní."


(Wallace Wattles, Jistou cestou k bohatství, kapitola šestá)

 

Ralph Smart:
JAK SI SPLNIT CÍLE
(tajemství úspěchu)

Síťový marketing - velká šance pro ženy?

05.01.2014 16:57

Motto:
"Jak Vám mohu prospět?" Toť základní věta každého smysluplného počínání. Včetně podnikání.

 

Síťový marketing - byznys pro ženy na Bohatá ženaJUST, DEDRA, Tupperware, Avon, Oriflame, Amway, FOREVER Living, Mary Kay. Značky, s jejichž výrobky jsme se už určitě setkali a možná je nakupujeme pravidelně. Zároveň firmy, které fungují na bázi síťového marketingu, neboli multilevelu (přesněji multi-level-marketing, MLM). 

Známe je v našem prostředí už dvě desetiletí. Přesto, když vyslovíte slovo „multilevel“, spoustě lidí dodnes naskočí kopřivka. Síťový marketing bývá považován za synonymum toho nejhoršího, s čím se lze ve světě obchodu setkat. Jsou tací, kdo jej ztotožňují s tzv. letadlem (podvodná „hra“, jejímž cílem je získat od druhých co nejvíce peněz za nulovou prostislužbu), a zaslechnete i názor, že MLM je jakousi novodobou sektou. Její členové se klanějí namísto Boha penězům a na svých bohoslužbách motivačně křepčí, vzájemně se hecují, radostně poplácávají po ramenou a vyvolávají, kdo kolik vydělává a kdo si kdy koupí vysněnou jachtu, nejlépe rovnou i s ostrovem v Tichomoří. A, zejména, kují pikle, jak koho co nejrychleji oškubat, podvést, okrást a přelstít na způsob šmejdů.1)

Bylo by jistě zajímavé zkoumat psychologické souvislosti tohoto negativního image, stejně jako rozebírat, v čem je skutečný přínos a slabiny multilevelu. Nejsem sociolog ani psycholog, proto se do podobných rozborů nebudu pouštět. Já jen, čím víc o něm vím, tím víc jsem přesvědčena, že síťový marketing je, navzdory odporu, který budí, zajímavá a důležitá výzva, kterou se vyplatí nepřehlédnout.2) MLM je škola, kde se učíte převzít plnou odpovědnost za své materiální záležitosti. A taky výzva ke znovunalezení významu vztahů v běžném životě. Těch vztahů, které tvoří základ zdravé společnosti. 

Trochu paradoxně teď prohlásím, že osobně považuji za ideální svět ten bez peněz. Kdo viděl úchvatný film „Nádherná zelená“, tomu netřeba vysvětlovat. Dokonalá společnost je pro mě taková, kdy jsme si každý jednotlivě vědom svých specifických darů (ať už jde o dovednosti a schopnosti nebo majetek) a zcela přirozeně je vzájemně sdílíme. Vyměňujeme si energii v rozmanité podobě. Ty mi přimontuješ poličku a já ti upletu svetr. Ty mi odvezeš potřebné věci svým autem a já ti věnuji kus úrody z naší zahrádky. Není třeba spolu bojovat. Víme o sobě a sdílíme přesvědčení, že vzájemná, sousedská výpomoc je normální. Nedostatek neexistuje, není třeba se ho obávat.3)

Taková společnost ovšem funguje pouze díky vzájemné důvěře a funkčním vztahům. A - kouzlo síťového marketingu tkví právě ve vztazích. (Právě proto se mu také někdy říká vztahový marketing.)

Zatímco obří korporace, jejichž majitelé jsou běžným lidem zcela neznámí, si platí gigantické kampaně, aby si jejich výrobky koupili anonymní spotřebitelé, v síťovém marketingu je úspěšný – opravdu úspěšný - ten, kdo vystupuje sám za sebe. Kdo je důvěryhodný a zná svou hodnotu. Kdo umí komunikovat a - dobře navazuje vztahy. I proto  lze hovořit o „ženském byznysu“, neboť právě ženy tu tvoří mezi úspěšnými drtivou většinu. Právě ony se přirozeně zajímají o druhé a dokáží vycítit, co opravdu potřebují. Ale pozor – ne s cílem v prvé řadě na nich vydělat. Tenhle záměr totiž každý rychle pozná, stejně jako jej kdykoli vycítíte vy.

V klasickém byznysu jde hlavně o „zisk“, což často znamená „vyhrát na úkor někoho jiného“. V síťovém marketingu, chcete-li uspět, je však nezbytné hrát hru „win-win“, kdy vydělávají obě strany: ten, kdo úspěšně "prodává", nabízí produkt (drogerii, přírodní preparáty pro podporu zdraví či kosmetiku), ale také know-how funkčního podnikání. Ten, kdo "kupuje", získává jednak výrobek, který odpovídá na jeho momentální potřebu, jednak vstupenku ke studiu praktik efektivního podnikání a šanci vybudovat si svou vlastní firmu. A to s minimálními náklady, které se ve srovnání s tradičním obchodem blíží nule.

Jediná cena, kterou je nutné zaplatit, je ochota vybočit z řady a opustit svou komfortní zónu. Vyjít z bezpečné ulity. A smířit se s tím, že spoustě lidí bude naše počínání připadat bláznivě. Možná to je ten pravý důvod, proč tato práce tolik lidí irituje a odpuzuje. Nutí totiž každého přehodnotit dosavadní myšlení a změnit úhel pohledu na svět. Je dobré si ovšem uvědomit, že naprostá většina těch, kdo dnes stojí na vrcholu, ať už ve vědě, v umění či v podnikání, prošla stejnou cestou: cestou pochybností a zdolávání překážek. 

Jedna kamarádka nedávno prohlásila na adresu síťového marketingu s dávkou despektu: „Tady nemá logiku nic." Aniž to tušila, vystihla jak podstatu MLM, tak základní princip života. V něm totiž vždy převažuje nad logickým to iracionální. Nad neosobním osobní emoce a vztahy. Nad rozumem láska. Platí to odjakživa. Jen nejsme zvyklí si to až tak připouštět. Staletí žijeme v přesvědčení, že vše spočítáme, naplánujeme, ovládneme. Lidský faktor, živého člověka jako nevypočitatelnou bytost, jsme tak nějak z tabulek vypustili. A divíme se, že máme „krizi“, že naše ekonomika a společnost „nefunguje“.

Takže? Síťový marketing je určitě výtečná příležitost ke studiu zákonitostí materiálního světa. Přinejmenším prospěje každému, kdo chce zdokonalit svou finanční inteligenci. Je obecně známo, že na její absenci v systému vzdělávání tučně vydělávají veškeré finanční instituce. MLM je šance k práci na sobě a na svých postojích směrem k penězům, bohatství a prosperitě. Nabídka osvobodit se z osidel "okolností", ať už si jimi představujeme cokoli, a vykročit svou vlastní cestou k nezávislosti. A ano - i šance stát se podnikatelkou či podnikatelem, odborníkem a respektovanou osobností! Ale také výzva pro to, definitivně si ujasnit cíl našich pozemských snah.  V důsledku totiž asi nejde o to, koupit si ten největší tryskáč. Úspěch je žít svobodně. Což také znamená znát co nejvíce lidí, kterým jsme ochotni prospět a od kterých jsme připraveni pomoc a podporu přijmout.


 Katy Ličková 

------------------

Poznámky:

1) Pokud chcete pochopit, v čem tkví podstata MLM, přečtěte si, jak na síťový marketing pohlížejí uznávaní odborníci nebo se podívejte na krátký dokument o tomto typu podnikání.

2) Totéž tvrdí např. i známý autor Robert Kiyosaki ve své knize "Byznys pro 21. století"

3) Pokud Vám takový nápad zní jako čirá utopie, navštivte stránky Hearth.net. Vymyslel a financuje je podnikatel, bývalý majitel serveru Jobs.cz, Libor Malý.