Probuďme své bohatství v sobě.

"My všichni jsme z 90 procent voda, tedy tvořeni z bilionů krystalů. Krystaly mají svou vlastní energii, promlouvají k sobě navzájem. A to je cesta, jak můžeme zachránit naši planetu."

(Keisha - Little Grandmother) 

Ralph Smart:
JAK SI SPLNIT CÍLE
(tajemství úspěchu)

S Matkou Zemí je to vážné. Probuďme se!

14.01.2014 14:13


Matka Země – domov pro naše fyzická těla – se ocitá ve zcela zoufalé situaci. Je nemocná rakovinou a úpěnlivě volá: „Pomozte mi uzdravit se! Prosím!“ Ještě snad zbývají okamžiky života. Rozhodně se však nacházíme v hodině dvanácté, kdy možná jen jeden nepatrný detail rozhodne o našem dalším bytí a nebytí. 

Jsme si vědomi naléhavosti výzvy?

Ne, vůbec nejsem příznivec katastrofických scénářů a konspiračních teorií. Bohužel, jen se přede mnou v posledních dnech - střípek po střípku - skládá obraz mozaiky, z jejíhož výjevu mrazí v zádech.

Jedná se zejména o důsledky havárie jaderné elektrárny Fukušima po zemětřesení v roce 2011. Podle dostupných informací je totiž skutečný stav věcí daleko horší, než jak jej prezentují média. Na stránkách Osud.cz se dočteme, že Pravděpodobnost, že Fukušima může definitivně ukončit veškerý pozemský život, stále roste

„Na zcela tragickou situace ohledně zamoření mořské flóry a fauny radioaktivitou upozornila právě v noci na dnešek také ruská televizní stanice Russia Today. Hodnoty naměřené na rybách u japonského pobřeží až 124x (!) přesahují normy zdravotní nezávadnosti. Lidé v Japonsku, ale již také na západním pobřeží Spojených států, krvácejí z nosu a uší... jaderná apokalypsa je tu. Lidstvo možná čelí svému totálnímu konci více, než si je ochotno vůbec připustit v hlavách největších skeptiků.“

O to větší pokoru pak cítím k naléhavé výzvě, kterou nám adresuje Keisha – Little Grandmother. Hovoří o krystalech, které tvoří základ života na Zemi. A poskytuje návod, co dělat, teď, v těchto okamžicích, abychom náš konečný zánik odvrátili. Píše:

"Nejdražší bratři a sestry kmene mnoha barev,

píši vám s největší urgencí, neboť naše planeta je na křižovatce změny, víme, že Matka Země bude pokračovat, ale s lidstvem je to zlé v souvislosti s krutostmi, které se dnes dějí, jako je Fukušima. 

Naléhám na každého z vás a vaše přátele, aby shlédli video níže. Zde se dozvíte,  co VY můžete UDĚLAT, abyste uzdravili svět, sebe a své milované.

Jsem požehnána, že mohu být v kontaktu s nejlepším člověkem, který je nám k dispozici v Japonsku. Když naše krystaly půjdou do továrny ve Fukušimě, přímo do nádrže radioaktivní vody, budou načerpány do tisíců ostatních nádrží. Tamější vědci už tam s krystaly pracují a ukazují, že krystaly snižují radiaci. Ostatní krystaly se dostanou lidem v Japonsku. Prosím shlédněte video, abyste viděli, co můžete udělat, aby nastala změna a abyste udrželi sebe i ostatní v  bezpečí. Poté, prosím, sdílejte video se všemi. Tato znalost může lidstvo i ostatní uchovat a pomoci Matce Zemi."
 

 

Zde je překlad videa:

"Všechny vás nyní vyzývám k soustředění se na problém Fukušimy, který je mnohem větší, než jak se nám předkládá. 
Pět let učím lidi uvědomit si, odkud jsme a kdo jsme, a pamatovat si, že láska je největší silou na této planetě. Nyní je čas si to uvědomit více, než kdy dříve. Nyní bojujeme o vlastní přežití. Pokud známe moc modlitby, můžeme změnit planetu. Přibližně sedm let učím o síle krystalů. 

V každé kapce vody jsou krystaly. Pokud k nim promlouváme s láskou, krystaly se mění v něco úžasného. A pokud k nim promlouváme něco ošklivého, pak se promění v něco ošklivého. 

My všichni jsme z 90 procent voda, tedy tvořeni z bilionů krystalů. Krystaly mají svou vlastní energii, promlouvají k sobě navzájem. A to je cesta, jak můžeme zachránit naši planetu. Prosím Vás každého, aby nosil kousek krystalu. Do každého z nich může být vtisknuto tolik lásky, kolik jen do něj chceme dát. Když jej budeme mít u sebe, bude komunikovat s biliony krystalů v našem těle. Modlete se do krystalů se záměrem, aby uzdravil další krystaly. Vložte je do ledničky, aby uzdravily jídlo, které jíte. Vložte krystal do postele. Ale jsou místa na planetě, které je potřebují více. Japonsko, které je plné radiace. To ovlivňuje další vody po celé planetě. Vědci ukazují, že krystaly snižují radioaktivitu.

Vyzývám vás, abychom každý poslali krystaly do Japonska, vložili do nich naše modlitby, aby detoxikovaly vodu, aby zmizela radiace. Funguje to.

Krystaly můžeme nosit i u sebe, pokud je v nich naše modlitba, komunikují i s krystaly v Japonsku. Matka Země prochází velkými změnami. Zvládne to, stejně jako my, ale nesmíme se bát. Pokud se bojíme, nebude to fungovat. Radioaktivita je také jen energie, láska je však největší. Buďte milovaní, ochraňujte ostatní. Na mém webu je odkaz na adresy, kam můžete své krystaly posílat. Stejně tak na mém Facebooku. Radioaktivita je rozšířena po celém světě, proto chraňte ostatní. Vězte, že krystaly mohou pomáhat. Jsou všude. To je proč jsme teď tady. Strach je velmi nízká vibrace, láska ta největší."

***

V jednom z poselství pro letošní rok jsem se dočetla, že měsíce, které nás právě teď čekají, jsou těmi, kvůli kterým jsme v tomto těle přišli na Zemi. Kéž dostojíme tomu nejvyššímu, k čemu jsme se zavázali. 

Katy Ličková
Překlad textů: Markéta Klára

***

Little Grandmother (Kiesha Crowther) je dcerou bílého otce - přítele a ochránce indiánů a indiánské Siouxské / Salishské matky. Vyrůstala v malé zemědělské komunitě na jihu Colorada, nezávisle na domorodých tradicích svého lidu žijícího v rezervaci. Jako dítě strávila dlouhou dobu sama v divočině, kde žila a kde se učila přírodní moudrosti.

Netušila, že jí bylo již v jejím útlém věku předurčeno kmenovými stařenami, že se později stane šamankou, proto byl její život poznamenán nevšedními zážitky a schopnostmi, kterým nerozuměla. V dětských letech se učila od předků, předchozích babiček a Matky Země. Měla schopnost vjemů a komunikace se zvířaty, vyrůstala v hlubokém souznění s přírodou.

Získala akademické vzdělání v oboru zoologie a mnoho let pracuje jako specialistka na divoká zvířata. Založila neziskovou organizaci "SLV Wildlife & Endangered Species Rescue Center" - záchranné přírodní centrum pro ohrožené druhy, pomocí které se snaží vytvořit bezpečné místo pro ohrožená, zanedbaná či zraněná zvířata. Když se stala šamankou začala se o svůj dar a vědomosti dělit s ostatními - pořádá léčebná sezení a ceremonie, rozhodla se, že nebude pomáhat jen „svým“ lidem na severu, ale že bude pracovat pro sjednocení všech velkých i malých kmenů a národů, lidí černých bílých, žlutých, rudých, místních I cizích, aby spojila srdce a lásku všech lidí, kteří jsou ochotni naslouchat a žít v souladu s matkou Zemí a jejími tvory.

Dnes je práce a moudrost Malé Babičky řízena jejími spirituálními průvodci, předky, žijícími stařešiny, duchovními průvodci z lidu Jižní Ameriky a Velkým Duchem. Jejím záměrem je zůstat věrná univerzálnímu povaze poselství, o něž byla požádána, a dále ho šířit a sdílet, I když evidentně nikoliv jako reprezentant jakékoliv tradice domorodých Američanů. Kiesha dál veřejně promlouvá a pořádá léčebné ceremonie, které jsou žádoucí pro léčbu Matky Země.

Více se o ní dočetete na stránkách Centra Samadhi.